Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Je teória o pripravovanom Novom svetovom poriadku pravdivá?

hlasovalo: 5
1/2022
Najčítanejšie články

obsah

Editoriál
1
editoriál
V novovekom zmätenom svete pôsobí viacero pseudonáboženských ideológií, ktoré dosadzujú rôzne demagogicky sa prezentujúce „ušľachtilé" atribúty tam, kde má mať miesto jedine Boh. Dnes sa často spomínajú ako „európske hodnoty", pod ktorými sa...
Strach o dušu
2
biblické slovo
Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí...
Nové náboženstvo: neomarxizmus
3
téma
Marxisticko-leninský komunizmus nebol len svetovým názorom a ideológiou, ale aj náboženstvom, hoci ateistickým a popierajúcim Božiu existenciu. V novovekom zmätenom svete existuje viac kvázináboženských vier, ktoré síce odmietajú Boha, ale na...
Kauza Guru Jára: Náboženstvo neospravedlňuje
11
téma
Jaroslav Dobeš (nar. 1971), Guru Anahdán, Guru Jára či Óm nadsamec prvýkrát vystúpil na verejnosti v úlohe duchovného učiteľa v roku 1996. Na základe jeho pôsobenia pri prednáškach a seminároch postupne vzniklo spoločenstvo zjednotené vzťahom...
Mágia v starovekom Egypte
18
téma
Pod pojmom mágia, ako je známe, sa rozumie úsilie o poznanie, ovplyvnenie a ovládnutie sveta po mocou okultných (skrytých) síl v prírode alebo kontaktom s duchovnými bytosťami. S tým je spojený príslušný svetový názor a tiež...
Mysticizmus v západnom ezoterizme (7)
25
téma
Kabala v mysticizme západného ezoterizmu? Ak má kabala svoj počiatok podľa akademikov (Scholem) vo Francúzsku a v Španielsku v 13. storočí, tak tam určite patrí, pretože vznikla na Západe. Ak má však svoj pôvod v staroveku, tiež ju...
Vývoj religiozity vo filozoficko-sociálnej perspektíve
33
téma
Budúcnosť je významnou časťou existencie človeka. V nej projektuje svoje plány a hľadá zavŕšenie svojej existencie a jej definitívne naplnenie. Pre veriaceho človeka je súčasťou jeho životných plánov taktiež náboženstvo a religiózna sebarealizácia....
Bludné náuky a sekty v stredoveku (7)
39
míľniky dvoch tisícročí
Štúdium stredovekých siekt nám názorne demonštruje fakt, ako jedno spoločenstvo ovplyvňovalo vznik iných neortodoxných filozoficko-teologických smerov. Jednotlivé heretické náuky boli často zdrojom ďalších, ktoré sa od nich odvíjali, pričom...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
BRATISLAVA – Systém registrácie cirkví sa nebude meniť. Túto zmenu navrhoval nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš...
PRAHA – Cirkví a náboženských spoločností, registrovaných českým štátom podľa zákona 3/2002 Sb., je už...
© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB